Info code oranje

Beste ouders,

 

Zoals u wellicht vernomen heeft, schakelen de scholen (basis- en secundair onderwijs) over op code oranje. 

Wat houdt dit precies in voor onze school?

 

 • Alle leerlingen gaan tegelijk naar school en dit elke dag.
 • Er wordt geen afstandsonderwijs voorzien, tenzij een klas door overmacht gesloten moet worden. 
 • Enkel essentiële derden zijn op school toegelaten (derden die essentieel zijn voor de pedagogische werking van de school): 

Voorbeelden van essentiële derden zijn:

 • CLB
 • Ondersteuners
 • De pedagogische begeleiding 
 • Nascholers
 • De leraren in opleiding 
 • Verpleegkundigen
 • Externe begeleiders van cursisten
 • Externe diensten voor preventie en bescherming op het werk
 • Ondersteuningsnetwerken
 • Onderhoudsfirma’s 
 • Onderwijsinspectie
 • Verificateurs
 • Therapeuten 
 • Personeel van een MFC of revalidatiecentrum 
 • Tolken voor doven en slechthorenden
 • Onderzoekers in opdracht van het departement Onderwijs en Vorming
 • ...

 → fruitschillers zijn helaas niet meer toegelaten. Het fruit zal niet geschild en/of gesneden worden. Als het stuk fruit te moeilijk is om te eten voor de kleuters, zal dit meegegeven worden naar huis. Gelieve dus zelf fruit te voorzien op donderdagen. 

 • Extra-murosactiviteiten worden opgeschort. Er zullen dus geen uitstappen meer plaatsvinden buiten het sporten in de sporthal, het zwemmen en de bib. Tenzij deze organisaties anders zullen aangeven. 
 • Oudercontacten zullen digitaal georganiseerd worden. Dit zal steeds verlopen via de klaslink (zie www.kringeling.be → online les → klikken onder de klas van je kind)

De oudercontacten die volgende week gepland staan voor de ouders van de 1e en 2e graad gaan door op het afgesproken uur, ONLINE. 

 • De leerlingen van de lagere school zullen in de klas eten. De kleuters kunnen nog in de eetzaal eten. Er kunnen nog steeds warme maaltijden besteld worden voor zowel de kleuters als de leerlingen van de lagere school. De leerlingen zullen in de refter op 1,5 m van een leerling uit een andere bubbel zitten. 
 • Het volledige personeel zal gedurende heel de dag een mondmasker dragen. 
 • De lokalen zullen continue verlucht worden. Voorzie warme kleding voor uw kind(eren). Een extra trui mag eventueel op school blijven. 
 • Klassen zullen niet samengevoegd worden indien er meerdere leerkrachten afwezig zijn. In geval van overmacht KAN een gedeeltelijke sluiting plaatsvinden. Indien dit zich zou voordoen, wordt u hier tijdig van verwittigd en krijgt u de nodige richtlijnen en afspraken. 
 • Handhygiëne, afstand en mondmasker blijven de norm!
 • (Groot)ouders dragen een mondmasker bij het afzetten/ophalen van hun kind(eren) en blijven aan de schoolpoort niet napraten.
 • Lokalen en meubilair worden regelmatig gereinigd.
 • Deurklinken, lichtschakelaars, high-touch oppervlakken worden dagelijks gereinigd. 

Deze maatregelen gaan in vanaf morgen, woensdag 21 oktober 2020.

Wij danken u alvast voor uw begrip en medewerking. 

Samen pakken we dit virus aan!

Samen sterk!

 

Met groet,

 

M. Sara De Smet - Directeur